منبع انبساط

منبع انبساط

بیشتر بدانید

منبع انبساط

منبع انبساط

در سیستم حرارت مرکزی نوع لوله کشی به صورت رفت و برگشت بسته می باشد و حتما باید پیش بینی لازم جهت تغییرات درجه حرارت که باعث تغییر حجم آب میشود را نمود.

منبع انبساط (Exponsion tank) این فضا را برای افزایش حجمی آب فراهم می کند و دائما فشار سیستم را  در یک مقدار ثابت نگه می دارد.

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور