×    بستن
سختی گیر  رزینی

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی یا سختی گیر مکانیکی یا سختی گیر تبادل یونی  :

مواد محلول در آب سخت به مرور زمان در جداره لوله ها و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مانند دیگ های چدنی ، منابع کوئل دار و رادیاتور ها رسوب می کنند و باعث افت فشار آب و افت تبادل حرارتی می شوند. برای جلوگیری از رسوب این مواد از سختی گیر مکانیکی و یا سختی گیر رزینی یونی استفاده می شود. در سختی گیر یونی ، آب ورودی به سختی گیر به وسیله آبپاش به جداره داخلی سختی گیر پاشیده می شود و یون های کلسیم و منیزیم پس از عبور از رزین با یون های سدیم تعویض می شوند و بدین روش از سختی آب کاسته می شود. سختی گیرها در تاسیسات گرمایشی بسیار کاربرد دارند مخصوصا در دیگ های چدنی برای افزایش عمر دیگ های چدنی از سختی گیرها استفاده می شود.