یونیت هیتر

یونیت هیتر

یونیت هیتر

برای گرم کردن هوای محیط های بزرگ مانند سالنهای ورزشی ،انبارها ، استخرها و ... بکار می رود.

 این دستگاه معمولا در ارتفاع نصب می شود. یونیت هیتر ها در بازه حرارتی 12000 الی 47000 BTU/H تولید می شوند.

 اجزا یونیت هیتر

1- کابینت یا محفظه که فن و یونیت در داخل آن و پره های جهت دهنده هوا بر روی آن نصب شده است.

2- پره های جهت دهنده هوا که برای هدایت هوا خروجی به سمتهای مختلف بکار می رود.

3- فن یا پروانه که وسیله که هوا را در بین کویل ها به جریان می اندازد.

4- کویل یا لوله های پره دار که در داخل آن آب گرم یا بخار آب در آن جریان دارد.

 از نظر واسطه انرژی حرارتی یونیت هیتر ها به انواع آبی ، بخار و برقی تقسیم می شوند.

مزایای یونیت هیتر

1- فضای کمی را اشغال می کنند.

2- داشتن قدرت حرارتی زیاد

3- توزیع بهتر هوای گرم

4- سرعت زیاد گرم کردن محیط

معیار انتخاب یونیت هیتر

1- سطح مجاز سر و صدا

2- سیال حامل انرژی

3- ظرفیت حرارتی

4- نوع یونیت هیتر مناسب

 5- محل قرارگیری یونیت هیتر

 

 

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور