منبع کوئل دار ایستاده ورق گرم 300 لیتری

ضخامت جداره(میلیمتر)

قیمت(ریال)

4 48,000,000
5  54,500,000

 

 

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور