منبع کوئل دار ایستاده ورق گرم 400 لیتری

ضخامت جداره(میلیمتر)

قیمت(ریال)

4 58,000,000
5  65,500,000

 

 

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور