لیست قیمت کوئل آب گرم(Hot Water Coil)

Price(Rials) 

Rows Of Coil

Heating Cap(KW)

Ton 

 Model
11,000,000 2 5.2 1 HWC-12 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
14,000,000 2 7.0 1.5 HWC-18 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
14,000,000 2 10.40 2 HWC-24 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
 15,000,000 2 12.50 3 HWC-36 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
 18,000,000 2 14.0 3.5 HWC-42 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
20,000,000 2 17.70 4 HWC-48 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR
22,000,000   2 21.30 5 HWC-60 کوئل آب گرم داکت اسپلیت BTU/HR

 

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور