قطعات طولی در هر طول مورد نیاز قابل سفارش گذاری و تولید می باشند.البته نهایت طول سفارشی 198 سانتی متر می باشد.قیمت قطعه مورد نیاز نیز بر اساس طول مربوطه قابل محاسبه است.

محصولات مشابه

بیشتر بدانید

sholehbaran
sholehbaran

شرکت فنی مهندسی شعله باران نماینده رسمی شرکت صنعتی شوفاژکار و ایران رادیاتور