×    بستن
اجزای اصلی کولر های گازی

اجزای اصلی کولر های گازی

 

اجزای اصلی کولر گازی عبارتند از : کمپرسور - کندانسور - اواپراتور - کاپیلاری - موتور - فیلتر - فن ها - صافی ها - قطعات الکترونیکی.

کمپرسور : 

کمپرسور در واقع قلب یک سیستم تبرید است. زیرا عمل آن مکش گاز از اواپراتور و رانش به طرف کندانسور می باشد. کمپرسور در قسمت مکش تولید فشار ضعیف و در قسمت خروجی تولید فشار زیادی می کند که این گاز در کندانسور مایع می شود. و ب طور مختصر کمپرسور نیروی لازم برای ادامه عمل تبرید را تولید می کند. انواع کمپرسور عبارتند از :

1- کمپرسور متقارن ( پیستونی )

2- کمپرسور دوار ( با تیغه ثابت - با تیغه گردان پیچی یا حلزونی )

3- کمپرسور گریز از مرکز (سانتریقیوژ)

کندانسور :

در قسمت کندانسور گاز تبرید به مایع تبدیل شده و گرمای خود را از دست می دهد. کندانسور به سه دسته هوایی ، آبی و آبی - هوایی تقسیم می شوند. در واحد های تهویه با ظرفیت های پائین مانند کولر گازی عموما از نوع هوایی آن استفاده می شود. در این نوع کندانسور عامل خنک کننده گاز مبرد در داخل لوله های کندانسور هوای عبوری از میان کویل می باشد. در یخچال های خانگی از کندانسور های هوایی که با جریان طبیعی هوا کار می کنند ، استفاده می شود.

اواپراتور :

اواپراتور در اصل یک مبدل حرارتی است که در اثر تبخیر ماده مبرد در داخل آن گرما محیط گرفته شده و خنک می شود. اواپراتور ها به سه دسته تقسیم می شوند.

1- اواپراتور کویل ساده  

2- اواپراتور صفحه ای

3- اواپرتور کویلی پره داار

 اواپراتور کویلی ساده و صفحه ای :

به خاطر این که مبرد در داخل کویل ساده تبخیر می شود در یک دسته قرار می گیرند ولی اواپراتور پره دار در حقیقت دارای دو سطح تبادل حرارت هستند با این معنی که حرارت از هوا به پره ها منتقل و پره ها حرارت را از طریق سطح لوله به ماده مبرد انتقال می دهند. اواپراتور های کویلی و صفحه ای از لوله های فولادی یا مسی ساخته می شوند. لوله های معمولا در ساختن اواپراتور های بزرگ در سیستم های آمونیاکی کاربرد داشته اند و از لوله های مسی برای سیستم های کم ظرفیت و آنهایی که مبردشان غیر آمونیاکی است استفاده می شود.