×    بستن
منبع انبساط

منبع انبساط

در سیستم حرارت مرکزی نوع لوله کشی به صورت رفت و برگشت بسته می باشد و حتما باید پیش بینی لازم جهت تغییرات درجه حرارت که باعث تغییر حجم آب میشود را نمود. منبع انبساط (Exponsion tank) این فضا را برای افزایش حجمی آب فراهم می کند و دائما فشار سیستم را  در یک مقدار ثابت نگه می دارد.

منبع انبساط باز عایق دار:

منبع انبساط باز عایق دار به جهت قرار گرفتن در پشت بام ساختمان و و در معرض هوای آزاد بوده و بیشترین اتلاف انرژی را دارد و لازم است حتما منبع انبساط دارای عایق مناسب باشد تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود.

منابع انبساط باز شرکت"مهرافروز" با حجم های 350_250_185_130_80_50 لیتری تولید میگردند.